Menu
Obec Hřebeč
Hřebeč

PO 8-12 a 13-17, ST 8-12 a 13-18

rozšířené vyhledávání
Obec Hřebeč
Hřebeč

výstrahaUzavírka části ul. Kladenská od 15.5.
Věnujte pozornost úpravě provozu v souvislosti s dokončováním rekonstrukce vozovky.

Vyjádření zřizovatele

Vyjádření k Petici „za odvolání ředitelky Masarykovy jubilejní základní školy Hřebeč, IČO 709 89 567, se sídlem Školská 262, Hřebeč, PSČ 273 45, Mgr. Jindřišky Čermákové, MBA“

Zastupitelé obce se záležitostmi základní školy zabývali průběžně po celou dobu a jednali podle zastupitelstvem zvoleného postupu, který byl zveřejněn na webu obce dne 20.12.2023, a to s ohledem na povinnost postupovat v souladu s platnými zákony (tj. zejména zákonem o obcích a školským zákonem, s přihlédnutím k zákonu o ochraně osobních údajů). Všichni zastupitelé měli k dispozici veškeré dokumenty doručené v této záležitosti na obec.

Dosavadní aktivity zastupitelstva při řešení situace v MJZŠ:
 • vlastní mediace s vedením školy (současná ředitelka a bývalá zástupkyně ředitelky),
 • spolupráce s Českou školní inspekcí (ČŠI),
 • oslovení odboru školství Středočeského kraje s žádostí o vyjádření o metodické vedení,
 • personální audit a následné seznámení vedení školy s doporučeními auditu,
 • zjišťování názorů a postojů učitelů formou anonymní ankety,
 • připojení se k žádosti o prošetření dodržování pracovně právních předpisů na Oblastní inspektorát práce (OIP).

Zároveň byly osloveny nezávislé advokátní kanceláře s žádostí o posouzení postupu zastupitelstva a navržení možného řešení. Bylo konstatováno, že postup zřizovatele byl naprosto adekvátní a pečlivý.

Celá věc zatím působí tak, že původní kolize dvou blízkých kolegyň ohledně způsobu řízení školy (ředitelky a zástupkyně) přerostla v konflikt většího rozsahu, neboť každá z nich měla za sebou část učitelského sboru i rodičů (a nepřímo i žáků). To je velmi nemilé pro školu i pro nás, jako zřizovatele, ale je to něco, co se v životě stává a automaticky bez dalšího nejde konstatovat, že se jedná o pochybení nebo protizákonný stav. Zřizovatel musí vycházet z prokázaných faktů, nikoliv automaticky z petic či podnětů (byť jsou pro nás varovným signálem, na jehož základě je nutno se věcí důkladně zabývat).

Z hlediska zřizovatele se dosud prokázala následující pochybení ředitelky (nezahrnujeme-li pochybení přičitatelná učitelům, nikoliv vedení školy):

 • nesprávná komunikace směrem k rodičům ohledně rozdělení žáků do prvních tříd, úpravy stravy žáka z náboženských důvodů, konfliktů učitelů před žáky apod., 
 • nesprávná metodika školy k řešení šikany, která je v jednom bodě v rozporu s metodikou MŠMT (metodiku k šikaně je nutné upravit),
 • nesprávná účast syna ředitelky při výuce,
 • nesprávná výuka plavání (žáci neúčastnící se mimoškolního kurzu o výuku přijdou).

Poslední případ (výuka plavání) hodnotíme jako středně závažný (jde o rozpor s RVP, a i když se týká jen určité skupiny žáků školy, zodpovědnost nese ředitel školy; situace s plaváním byla řešena v rámci jednání školské rady a škola sjedná nápravu). Ostatní případy hodnotíme jako nevhodné, ale méně závažné.

V případě odvolání ředitele školy je třeba se řídit § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, z něhož plyne, že v našem případě jsou teoreticky dvě možnosti k odvolání ředitele. První možností je přímý návrh ČŠI na odvolání ředitele – žádný takový v našem případě není dán a z inspekčních zpráv neplyne. Druhým možným důvodem je závažné porušení povinností ředitele školy. Ani tento důvod není naplněn, neboť v našem případě byly dosud zjištěny problémy jen mírné nebo střední intenzity, žádné pochybení nebylo závažné, jak požaduje zákon. Na základě posouzení právního stavu by v současnosti dané poznatky dle zkušeností oslovených právníků s rozhodováním soudů v těchto věcech pro odůvodnění odvolání ředitelky nebyly dostatečné a její odvolání nebylo doporučeno.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí obsah předložené Petice za odvolání ředitelky MJZŠ Hřebeč Mgr. J. Čermákové MBA. Na základě výše uvedených faktů nebyly v současné době shledány zákonné důvody pro odvolání ředitelky školy. 

Přijatá opatření schválená zastupitelstvem:
 • Zastupitelstvo vyčká výsledků šetření pracovně právních záležitosti kontrolou OIP (kontrola je naplánována na 14.5.2024).
 • Ohledně podané výpovědi bývalé paní zástupkyni rozhodne soudní řízení.
 • Zřizovatel zpřístupní zveřejněním na svých webových stránkách výstupy ČŠI od 01/2023 dosud.
  Inspekční zprávy a výsledky šetření stížností a podnětů
 • Budou zavedeny pravidelné reporty ředitelek MŠ a ZŠ se zástupci obce 1x měsíčně.
 • Bude probíhat průběžná kontrola přijatých opatření na základě výsledků šetření ČŠI i na základě doporučení personálního auditu ve spolupráci zřizovatele se Školskou radou – průběžně do konce zákonného funkčního období ředitelky.
 • Proběhnou nové volby do Školské rady po skončení funkčního období stávající – nejzazší termín 09/2024. V souvislosti s volbami zřizovatel upozorňuje na nevhodnost souběhu funkce člena školské rady za pedagogický sbor a zároveň člena vedení MJZŠ, a to zejména z důvodu transparentnosti a nezávislosti jednání rady, zřizovatel doporučuje úpravu jednacího řádu ŠR s důrazem na způsob řešení případných podnětů zaslaných školské radě.
 • Zřizovatel vyhlásí konkurz na místo ředitele školy dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon), pokud nedojde ke změně skutečností do zákonem daného termínu (např. výsledky šetření OIP případně jiná závažná zjištění).
 • Zřizovatel požádá do konce školního roku 2023/2024 o komplexní kontrolu dosud přijatých opatření ČŠI.

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2
3 4
5
6
7
8 9
10 11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31 1
2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Facebook

Facebook

Rozklikávací rozpočet

Klikací rozpočet