Obsah

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA - VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022

 

Jména a příjmení:
funkce:
zvolen/a za:
Petra Piskáčková starostka NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2018
Ivo Tichý místostarosta NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2018
Mgr. František Broza zastupitel NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2018
František Svoboda zastupitel NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2018
Zdeňka Svobodová zastupitelka NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2018
Václav Chýský zastupitel Spolek sousedů Hřebeč
Diana Kramperová zastupitelka Spolek sousedů Hřebeč
Mgr. Pavlína Komancová zastupitelka Spolek sousedů Hřebeč
Petra Modrochová zastupitelka Spolek sousedů Hřebeč
     

 

Jednací řád zastupitelstva obce Hřebeč

 
Složení výborů a komisí:
Kontrolní a revizní výbor
předseda: Diana Kramperová  
členové: Ing. Karel Andrejsek  
  Mgr. Čestmír Staňura
 
Finanční výbor
předseda: Zdeňka Svobodová  
členové: Ing. Václav Želina  
  Bc. Karel Raulím
 
Výbor pro výstavbu a rozvoj
předseda: Ivo Tichý
členové: Václav Chýský
  Ing. Arch. Robert Wild
  Ing. Jan Komanec
  Mgr. Jan Douša
   
Výbor pro bezpečnost a životní prostředí
předseda: František Svoboda
členové: Mgr. František Broza
  Petr Piskáček
  Jaroslav Hanzlík
  Petra Modrochová
   
   
   
Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva. Nemají rozhodovací pravomoc, ze své činnosti se odpovídají zastupitelstvu obce. Jemu předkládají svá stanoviska a návrhy. Zastupitelstvo obce pověřuje výbory plněním úkolů.
 
O provedených kontrolách pořizují výbory zápisy, které předkládají zastupitelstvu obce. Výbory jsou minimálně tříčlenné, jejich předsedou je (s výjimkou osadního výboru) vždy člen zastupitelstva obce. Výbory se schází podle potřeby. Usnesení se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda výboru.
 
Povinně zřizuje zastupitelstvo výbor finanční a kontrolní, další výbory může zřídit dle uvážení.
Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.