Obsah

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA - VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022

 

Jména a příjmení:
funkce:
zvolen/a za:
Petra Piskáčková starostka NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2018               
Ivo Tichý místostarosta NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2018
Mgr. František Broza zastupitel NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2018
František Svoboda zastupitel NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2018
Zdeňka Svobodová zastupitelka NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 2018
Václav Chýský zastupitel Spolek sousedů Hřebeč
Diana Kramperová zastupitelka Spolek sousedů Hřebeč
Mgr. Pavlína Komancová zastupitelka Spolek sousedů Hřebeč
Petra Modrochová zastupitelka Spolek sousedů Hřebeč
     

 

JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva obce Hřebeč

 

PLÁN VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZATUPITELSTVA na rok 2021


Změna termínu a místa konání vyhrazena dle potřeb obce a aktuální epidemiologické situace v souvislosti
s covid-19!

Před zasedáním zastupitelstva je oznámení o jeho konání VŽDY zveřejněno na úřední desce.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ:

Datum            Den           Čas      Místo
24.02.2021   STŘEDA   17:00   Zasedací místnost obecního úřadu
24.03 2021   STŘEDA   17:00   Zasedací místnost obecního úřadu
28.04.2021   STŘEDA   17:00   Zasedací místnost obecního úřadu
26.05.2021   STŘEDA   17:00   Zasedací místnost obecního úřadu
23.06.2021   STŘEDA   17:00   Zasedací místnost obecního úřadu
25.08.2021   STŘEDA   17:00   Zasedací místnost obecního úřadu
29.09.2021   STŘEDA   17:00   Zasedací místnost obecního úřadu
20.10.2021   STŘEDA   17:00   Zasedací místnost obecního úřadu
24.11.2021   STŘEDA   17:00   Zasedací místnost obecního úřadu
15.12.2021   STŘEDA   17:00   Zasedací místnost obecního úřadu

 

KONTROLNÍ ŘÁD - Zásady kontrolní činnosti finančního a kontrolního výboru ZO Hřebeč

Plán práce kontrolního výboru

Plán práce finančního výboru

Plán práce výboru pro výstavbu a rozvoj

Plán práce výboru pro bezpečnost a životní prostředí

 

Výbory a komise:
Kontrolní a revizní výbor
Předseda: Diana Kramperová diana.kramperova@hrebec.cz
Členové: Ing. Karel Andrejsek  
  Mgr. Čestmír Staňura  
 
Finanční výbor
Předseda: Zdeňka Svobodová zdenka.svobodova@hrebec.cz
Členové: Ing. Václav Želina  
  Bc. Karel Raulím  
 
Výbor pro výstavbu a rozvoj
Předseda: Ivo Tichý ivo.tichy@hrebec.cz
Členové: Václav Chýský  
  Ing. Arch. Robert Wild  
  Ing. Jan Komanec  
  Mgr. Jan Douša  
 
Výbor pro bezpečnost a životní prostředí
Předseda: František Svoboda frantisek.svoboda@hrebec.cz
Členové: Mgr. František Broza  
  Petr Piskáček  
  Jaroslav Hanzlík  
     
 
Kulturní komise
Členové: A. Hanzáková  
  J. Pokorná       
  M. Pinter  
  D. Kramperová  
  P. Modrochová  
 
Sociální komise
Členové: B. Máchová  
  M Böhmová  
  R. Svobodová  
 
Bytová komise
Členové: P. Piskáčková  
  D. Kramperová  
  P. Modrochová  
   
   
Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva. Nemají rozhodovací pravomoc, ze své činnosti se odpovídají zastupitelstvu obce. Jemu předkládají svá stanoviska a návrhy. Zastupitelstvo obce pověřuje výbory plněním úkolů.
 
O provedených kontrolách pořizují výbory zápisy, které předkládají zastupitelstvu obce. Výbory jsou minimálně tříčlenné, jejich předsedou je (s výjimkou osadního výboru) vždy člen zastupitelstva obce. Výbory se schází podle potřeby. Usnesení se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda výboru.
 
Povinně zřizuje zastupitelstvo výbor finanční a kontrolní, další výbory může zřídit dle uvážení.
Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.