Obsah

Zastupitelstvo obce


Seznam zvolených zastupitelů v říjnu 2014:
 • Petra Piskáčková (Nezávislí kandidáti)
 • Ing. Jiří Karas, Ph.D. (Nezávislí kandidáti)
 • Antonín Zoubek (Nezávislí kandidáti)
 • Ing. Jiří Urban (Nezávislí kandidáti)
 • Zdeňka Svobodová (Nezávislí kandidáti)
 • František Svoboda (Nezávislí kandidáti)
 • Mgr. František Broza (Nezávislí kandidáti)
 • Ivo Tichý (ODS)
 • Ing. Václav Želina (ODS)

 

 • Ing. Radim Drešer (ODS) rezignoval na funkci zastupitele dne 9.11.2015
 • Ing. Lenka Teryngerová (Nezávislí kandidáti) rezignovala na funkci místostarostky a funkci zastupitelky dne 29.2.2016.
 • Alena Nádeníčková (Nezávislí kandidáti) rezignovala na funkci zastupitele dne 18.8.2016.

 

Jednací řád zastupitelstva obce Hřebeč


Starostka:

Petra Piskáčková
 

Místostarosta:

František Svoboda

 

Složení výborů a komisí:
Kontrolní a revizní výbor
předseda: Ing. Václav Želina  
členové: Ivo Tichý  
  Petr Želina
 
Finanční výbor
předseda: Zdeňka Svobodová  
členové: Kamila Zubková  
  Lenka Opatrná
 
Bezpečnostní výbor
předseda: Mgr. František Broza  
členové: Bc. Petr Hlaváč  
  Bc. Karel Raulím  
  Lenka Hlaváčová
   
Výbor pro životní prostředí
předseda: František Svoboda  
členové: Petr Piskáček  
  Alexej Néveri
     
Výbor pro výstavbu, dopravu a rozvoj
předseda: Ivo Tichý  
členové: Ing. Jiří Karas, Ph.D.
  Ing. Lukáš Procházka
  Zdeňka Svobodová
  Marek Procházka
  Bc. Radislav Staniura
 
Výbor pro oblast sociální 
předseda: Petra Piskáčková  
členové: Blanka Máchová  
  Milada Pípalová
   
Výbor pro sport a tělovýchovu
předseda:                                   Antonín Zoubek
členové:                                      Zdeněk Lepič
                                                   Mgr. Edita Holušová
 
Kulturní komise
  Barbora Šabartová
  Bohumila Hübnerová
  Zuzana Hamáková
  Michaela Kodrlová
   
Likvidační komise
  Ivo Tichý
  František Svoboda
  Zdeněk Lepič
   
Inventarizační komise  
  Ing. Václav Želina
  Petr Želina
  Lenka Pěknicová
   
   
   

Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva. Nemají rozhodovací pravomoc, ze své činnosti se odpovídají zastupitelstvu obce. Jemu předkládají svá stanoviska a návrhy. Zastupitelstvo obce pověřuje výbory plněním úkolů.

O provedených kontrolách pořizují výbory zápisy, které předkládají zastupitelstvu obce. Výbory jsou minimálně tříčlenné, jejich předsedou je (s výjimkou osadního výboru) vždy člen zastupitelstva obce. Výbory se schází podle potřeby. Usnesení se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda výboru.

Povinně zřizuje zastupitelstvo výbor finanční a kontrolní, další výbory může zřídit dle uvážení.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.