Menu
Obec Hřebeč
Hřebeč

PO 8-12 a 13-17, ST 8-12 a 13-18

rozšířené vyhledávání

Ceník

1. Ceník nájemného za společenský sál KD Hřebeč

Pronájem sálu - základní cena

Doba nájmu Základní cena/den
do 5 hod. 500,-
nad 5 hod. 2000,-

Slevy

Nájemce Druh akce Sleva ze základní ceny
Místní spolky, ZŠ, MŠ pro dospělé

15%

Místní spolky, ZŠ, MŠ pro děti (karneval,
mikulášská apod.)
osvobození od nájmu

Vícedenní akce

Druh akce Sleva ze základní ceny

nekomerční (bez výběru vstupného -
např. školení, semináře)

10%
Komerční (s výběrem vstupného)

0

Vratná kauce ve výši 2000,- Kč.

Každý nájemce vyplní předem rezervační formulář (403.52 kB) a zaplatí zálohu na nájem ve výši 500,- Kč.
Doplatek za nájem bude uhrazen nejpozději při předání klíčů od sálu odpovědné osobě nájemce.

V případě neuskutečnění akce ze strany nájemce je záloha nevratná.

Na formuláři bude uvedena odpovědná osoba nájemce, která převezme klíče a sál, pos končení akce předá sál a klíče osobně odpovědnému pracovníku úřadu.

O finálním potvrzení rezervace rozhoduje starosta nebo místostarosta.


2. Svoz popelnic

Interval
Počet svozů
Cena
120 litrů
240 litrů
KOMUNÁLNÍ ODPAD - pravidelný svoz
1 x týdně
52
2 150,-
3 620,-
1 x 14 dní
26
 1 250,-
2 030,-
1 x měsíčně
12
700,-
1 130,-
kombinovaný svoz
1
1 800,-
2 920,-
BIOODPAD
1 x 14 dní
17
1 100,-
 1 420,-

 

Minimální požadovaná četnost svozu je stanovena na druh svozu 1 x měsíčně nádoba 120 litrů.

Jednorázové známkylze zakoupit pouze jako doplňkové k pravidelného svozu.

120 litrů - 60,- Kč
240 litrů - 100,- Kč

3. Poplatek za psa

Poplatek za jednoho psa - 200,- Kč

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
 1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 3. osoba, která se prokáže potvrzením o převzetí psa z útulku,
 4. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
 5. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

4. Ceník multikáry pro občany

Úkon        
Cena
Poznámka
Přistavení multikáry
50,- Kč
 
Jízda
20,- Kč/km
Zaokrouhlení:
do 0,5 km       10,- Kč
0,5 km             20,- Kč
Prostoj - čekání
50,- Kč/30 min.
 
Naložení a vyložení
1 fůra
 200,- Kč/1 úkon
Jednotná cena bez ohledu na druh materiálu.

 

Tato služba je k dispozici pouze ve všední dny od 7.00 do 15.00 hod.

Objednávat lze na tel. 728 186 098.


5. Ceník za použití štěpkovače

 1. Štěpkovač s obsluhou: 350,- Kč/hod.
 2. Štěpkovač s obsluhou mimo "Dům služeb":  350,- Kč/hod + doprava.

6. Poplatek za užívání veřejného prostranství:

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý započatý den:
 1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužícího pro poskytování služeb - 5,- Kč
 2. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje - 5,-Kč
 3. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje - 10,-Kč
 4. za provádění výkopových prací - 5,-Kč
 5. za umístění stavebních zařízení (při výstavbě, opravě či rekonstrukci nemovitosti) - 5,-Kč
 6. za umístění reklamních zařízení - 50,-Kč
 7. za umístění zařízení lunaparků a jiných podobných atrakcí - 20,- Kč
 8. za  umístění zařízení cirkusů - 10,- Kč
 9. za umístění skládek (při výstavbě, opravě či rekonstrukci nemovitostí) - 5,- Kč
 10. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce - 5,- Kč
 11. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce -  5,- Kč
 12. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce - 10,-Kč
 13. za užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl - 10,-Kč
Poplatek stanovený paušální částkou:
za vyhrazení trvalého parkovacího místa (pouze za předpokladu písemného souhlasu obce na základě předložené žádosti a vyznačení určeného parkovacího místa vodorovným i svislým dopravním značením na náklady žadatele) -  2.500,- Kč/rok 

7. Poplatky hřbitovní

 

Nájemné z hrobového místa:

 
 1. urnový pomníček, jednohrob, dvojhrob, hrobka - 4,- Kč/m2/rok
 2. urnová schránka -  40,- Kč/schránka/rok
 

Cena za služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa:

 
 1. urnový pomníček, jednohrob, dvojhrob, hrobka - 180,- Kč/hrobové místo/rok
 2. urnová schránka - 60,- Kč/schránka/rok

8. Přihlášení k trvalému pobytu

Osoba starší 15 let - 50,- Kč


9. Zrušení trvalého pobytu

Za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení trvalého pobytu - 100,- Kč


10. Ověřování

 1. Listin – za každou započatou stránku - 30,- Kč
 2. Podpisu – za jeden podpis - 30,- Kč

11. Czech POINT

 1. Katastr nemovitostí - 100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 2. Obchodní rejstřík - 100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 3. Živnostenský rejstřík - 100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 4. Bodové hodnocení řidičů - 100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 5. Seznam kvalifikovaných dodavatelů  100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 6. Insolvenční rejstřík - 100,- Kč za první stranu + 50,- Kč za každou následující stranu
 7. Rejstřík trestů - 100,- Kč za výpis
 8. Autorizovaná konverze  - 30,- Kč za každou i započatou stranu konvertované listiny dokumentů na žádost

12. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Pro občany

Registrujte svůj email

Novinky e-mailem

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení.

Rozklikávací rozpočet

Klikací rozpočet