Menu
Obec Hřebeč
Hřebeč

PO 8-12 a 13-17, ST 8-12 a 13-18

rozšířené vyhledávání
Obec Hřebeč
Hřebeč

Zpravodaj obce

Redakční rada zpravodaje:

Zásady pro vydávání obecního zpravodaje Závislý hřebečský obšťastník

Článek 1:        Úvodní ustanovení

Zásady stanovují postup při vydávání zpravodaje obce Hřebeč -Závislý hřebečský obšťastník (dále jen „zpravodaj“) zejména z hlediska:

a) tematického zaměření a obsahové náplně,

b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání.

 

Článek 2:        Základní ustanovení

Vydavatelem zpravodaje je Obec Hřebeč.

Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR, MK ČR E 10573.

Vydávání, obsahovou náplň a tisk zpravodaje řídí redakční rada.

Distribuci zpravodaje zajišťuje Obec Hřebeč prostřednictvím doručovatelů.

Standardní formát vydání je A5.

Zpravodaj je vydáván 4 x za rok v tištěné podobě v nákladu 750 kusů i v elektronické podobě (Adobe PDF) na webových stránkách obce.

 

Článek 3:        Tematické zaměření a obsah zpravodaje

Obec Hřebeč vydává zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům obce Hřebeč objektivní informace týkající se činnosti obecního úřadu, jednání zastupitelstva, dále společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění v obci.

Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou ve zpravodaji zveřejňovány zejména:

a) informace z obecního úřadu,

b) usnesení zastupitelstva obce, případně zprávy z výborů,

c) sdělení a informace z dění v obci,

d) společenská rubrika,

e) informace organizací a institucí,

f) příspěvky občanů (dále jen „příspěvky“),

g) placená inzerce.

Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:

a) pravidelných rubrik,

b) samostatných článků,

c) inzerátů, blahopřání, vzpomínek.

Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály

a fotografie se nevracejí.

 

Článek 4:        Zveřejňování příspěvků

Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení.

Redakční rada si vyhrazuje právo rozhodnout, ve kterém z následujících čísel bude příspěvek zveřejněn.

Na zveřejnění příspěvku autorovi nevzniká právní nárok.

Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky:

a) bez identifikačních znaků pisatele (anonymy),

b) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního     postižení, náboženství či víry,

c) týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tématikou. 
Ve sporných případech bude platit rozhodnutí redakční rady, a to podle výsledku hlasování, o kterém bude            pořízen záznam.

Proti takovémuto rozhodnutí redakční rady není odvolání.

 

Článek 5:        Inzerce

Inzerce je ve zpravodaji zveřejňována zpravidla za úplatu. Výjimkou jsou neziskové a příspěvkové organizace v obci, které mají inzerci zdarma.

Platba za zveřejnění musí být uhrazena do 10 dnů od vydání zpravodaje.

Výši úhrady stanovuje zastupitelstvo/starosta obce Hřebeč.

Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu obecně platných předpisů.

 

Ceník inzerce:

1 strana A5                   600,- Kč.

½ strana A5                  300,- Kč.

Řádková inzerce:        2,- Kč za slovo.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

Článek 6:        Redakční rada zpravodaje

Redakční radu volí a odvolává zastupitelstvo obce Hřebeč.

Všichni členové redakční rady jsou stejným dílem odpovědni za její činnost.

Redakční rada:

a) zajišťuje vydávání zpravodaje,

b) schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje,

c) zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnosti obecního úřadu a místní samosprávy,

d) zajišťuje příspěvky informující o činnosti školských a kulturních zařízení v obci a dalších organizací a institucí působících v obci,

e) odpovídá za odborné a bezchybné zpracování novinek a za shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami,

f) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk,

g) odpovídá za včasné předání předlohy zpravodaje do tisku,

h) stanovuje termíny uzávěrek a vydání zpravodaje.

 

Článek 7:        Příprava vydání zpravodaje

Příspěvky určené ke zveřejnění ve zpravodaji shromažďuje redakční rada a to buď přímo, nebo prostřednictvím schránky zpravodaje. Příspěvky je možno zasílat formou e-mailu na adresu alena.hanzakova@hrebec.cz .

Datum uzávěrky následujícího vydání zpravodaje musí být vždy zveřejněno na zadní straně novin.

Zveřejněny jsou ty příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání zpravodaje. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, navrhne a schválí redakční rada podle stanovených priorit výběr příspěvků ke zveřejnění.

V každém vydání zpravodaje jsou zveřejněny pravidelné rubriky a další aktuální příspěvky informující o činnosti místní samosprávy a obecního úřadu. Dále jsou zveřejněny příspěvky občanů.

Nejpozději do měsíce od data vydání zpravodaje je aktuální číslo zpravodaje zveřejněno na webových stránkách obce Hřebeč www.hrebec.cz

 

Článek 8:        Financování zpravodaje

Náklady na vydávání zpravodaje jsou hrazeny z prostředků obce.

Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji jsou příjmem obce.

 

Zásady pro vydávání Závislého hřebečského obšťastníku, schválilo Zastupitelstvo obce Hřebeč dne 19. ledna 2016

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem obce Hřebeč.

 

 

TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE DNE 29. 7. 1993

- evidenční číslo: MK ČR E 10573.

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2
2
3
1

Svoz odpadu

Listopad 2023
Po Út St Čt So Ne
30
31
1 2
3 4
5
6
7
8 9
10 11
12
13
14
15 16
17 18
19
20
21
22 23
24 25
26
27
28
29 30
1 2
3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Facebook

Facebook

Rozklikávací rozpočet

Klikací rozpočet