Obsah

Ukončené

 

NÁZEV:
DRUH:
STAV:
POČÁTEK:
POZNÁMKY:

Optimalizace, úprava a servis stávající počítačové sítě Obecního úřadu Hřebeč

poptávkové řízení ukončeno  28.11.2012 Výzva k podání nabídky
Hřebeč - Revitalizace sportovního areálu veřejná zakázka ukončeno 29.3.2013 https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/hrebec-revitalizace-sportovniho-arealu
"Zateplení knihovny" Kladenská čp. 1, parc. č. st. 672/2 v k.ú. Hřebeč veřejná zakázka ukončeno 30.10.2014 Výzva k podání nabídky
Oprava veřejného osvětlení Hřebeč - ul. Opletalova veřejná zakázka ukončeno  13.4.2016 https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/oprava-verejneho-osvetleni-hrebec-ul-opletalova
Výzva_kanalizace Hřebeč veřejná zakázka ukončeno 23.8.2017
Hřebeč - chodník ke hřbitovu veřejná zakázka ukončeno 21.12.2017
Výzva - užitkové vozidlo veřejná zakázka malého rozsahu ukončeno 10.4.2018
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - NOVOSTAVBA MŠ HŘEBEČ veřejná zakázka malého rozsahu ukončeno 29.4.2019
 
Obec Hřebeč - pořízení hasičského vozidla veřejná zakázka malého rozsahu ukončeno 27. 06. 2019

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace

Příloha č. 2 ZD - Kupní smlouva 

 

Obec Hřebeč - Stavební úpravy a přístavba výtahu č.p. 75 veřejná zakázka malého rozsahu  ukončeno 17.5.2021

 

 

Doplnění ZD + PD(46.1 MB)

Výzva k podání nabídek a ZD (3.86 MB)

Přílohy zadávací dokumentace (22.18 MB)