Obsah

Velkoobjemové odpady


Svoz velkoobjemových odpadů zajišťuje obec třikrát ročně. Náklady hradí obec.

Stanoviště:

  • ve dvoře u Domu služeb ve vymezených hodinách

 

Bližší informace o termínech a časech jsou zveřejňovány na úřední desce, internetových stránkách obce i v Hřebečském obšťastníku.

Do kontejnerů můžete odložit např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, matrace ...

Stavební odpad ani odpad ze zahrádek do těchto kontejnerů nepatří! Likvidaci stavebního odpadu si musí zajistit každý občan na vlastní náklady. Odpad ze zahrádek patří do kompostu, případně si můžete na obecním úřadě objednat pravidelný svoz biopopelnice. Odpad ze zahrádek lze rovněž bezplatně odložit do kontejneru na bioodpad, který je ve dvoře DS.

Do kontejnerů neodkládejte ani kovový odpad, zbytečně zabírá místo a vyhodit ho můžete celoročně do bikramových van ve dvoře Domu služeb. Totéž se týká papíru, skla a plastů - ty patří do kontejnerů na tříděný odpad.