Obsah

Separovaný sběr

 

V naší obci třídíme plasty, sklo, papír, nápojové kartony, textil, kovy a bioodpad. Tyto odpady se třídí do příslušných kontejnerů.

Stanoviště, tzv. "hnízda", najdete na několika místech v obci:

  • u školy
  • u prodejny COOP Jednota
  • u potoka naproti MŠ II 
  • na hřišti
  • u Domu služeb
  • u restaurace "Na Čamrdě"
  • na parkovišti v ul. Šrámkova
  • na začátku ul. Bezručovi (řadovky)
  • u Zdravotního střediska

 

P L A S T Y

Plasty patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i  sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. 

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů; můžeme vhazovat i nápojové kartony. 

Pěnový polystyren sem vhazujte v menších kusech.

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

 

P A P Í R

Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny.

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, letáky, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

Do modrého kontejneru nepatří  uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
 
S K L O

Sklo se vhazuje do zeleného nebo zelenobílého kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Do kontejnerů můžeme vhazovat barevné i čiré sklo (lahve od nápojů, sklenice od zavařenin, kečupů ...), tabulové sklo z oken a ze dveří, rozbité skleničky.

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátěné sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

 

T E T R A P A K   O B A L Y

Tetrapak obaly se vhazují do kontejnerů na plasty. Třídící linka AVE si s nimi poradí.

Patří sem krabice od mléka, vína, džusů, mléčných výrobků. Krabice je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a  potravin.

 

K O V Y

Železo a barevné kovy můžete vyhodit do bikramových van ve dvoře Domu služeb.

Pro drobný kovový odpad je u Domu služeb umístěn kontejner, do kterého můžete vhazovat plechovky od nápojů, konzervy od potravin a zvířecího žrádla, víčka od piva a pod. Nepatří do něj plechovky od barev, chemikálií, ředitel.

 

T E X T I L

Kontejnery pro textil jsou celoročně umístěny u domu služeb, u prodejny COOP Jednota a u restaurace Na Čamrdě.

Kromě toho obec ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá 2 x ročně sbírku použitého textilu. O termínech konání sbírky jsou občané informováni prostřednictvím úřední desky a Hřebečského obšťastníku.

 

B I O O D P A D

Kromě popelnic na bioodpad, které mohou mít občané umístěné u svého domku (tento svoz je nutné uhradit), je možné odložit bioodpad také do kontejneru umístěného od dubna do listopadu ve dvoře Domu služeb, a to bezplatně, ve dnech:

Středa 15 - 18 hod. (každý týden).

Sobota 9 - 12 hod. (lichý týden).

Do tohoto kontejneru patří tráva, spadané ovoce, plevel, drobné nasekané (rozstříhané) větvičky ...

Pro silnější větvičky nabízí obec možnost zpracovat je na štěpkovači.

Ceník za použití štěpkovače:

Štěpkovač s obsluhou v Domě služeb: 350,- Kč/hod.

Štěpkovač s obsluhou mimo Dům služeb: 350,- Kč/hod. + doprava.