Obsah

Obecně závazné vyhlášky k odpadům

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2016 ze dne 27. 9. 2016,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hřebeč
 
 
 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2020 ze dne 26. 2. 2020,
o stanovení poplatku za komunální odpad na území obce Hřebeč