Obsah

B I O O D P A D  V ROCE 2020

Popelnice na bioodpad, které mohou mít občané umístěné u svého domu,  budou letos vyváženy  v termínu od 9. dubna do 19. listopadu, vždy každý lichý čtvrtek.

Ceník : Nádoba 120 l   1x za 14 dní  1.100,-Kč/sezonu,

              nádoba 240 l    1x za 14 dní  1.420,-Kč/sezonu             

 

Bioodpad je možné uložit také do kontejneru umístěného ve dvoře Domu služeb, a to bezplatně, v termínu od 15. dubna do 25. listopadu,  ve dnech:

Středa 15 - 18 hod. (každý týden).

Sobota 9 - 12 hod.  (lichý týden).

Do tohoto kontejneru patří tráva, spadané ovoce, plevel, drobné nasekané (rozstříhané) větvičky ...

Pro silnější větvičky nabízí obec možnost zpracovat je na štěpkovači.

 

Ceník za použití štěpkovače:

Štěpkovač s obsluhou v Domě služeb: 350,- Kč/hod.

Štěpkovač s obsluhou mimo Dům služeb: 350,- Kč/hod. + doprava.