Obsah

Formuláře ke stažení - obec Hřebeč

  

  Přihláška na vítání občánků     (.pdf)

  Přihláška na vítání občánků     (.doc)

  •   Informace k organizaci obřadu "Vítání občánků"

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

  Žádost o poskytnutí neinvest. příspěvku z rozpočtu obce     (.doc)

  Žádost o poskytnutí neinvest. přísspěvku z rozpočtu obce    (.pdf)

  Formulář pro vyúčtování poskytnutého příspěvku

  •   Pravidla pro poskytnutí neinves. dotace z rozpočtu obce Hřebeč

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

  Žádost o přidělení podporovaného bytu v Bytovém domě     (.pdf)

  Žádost o přidělení podporovaného bytu v Bytovém domě     (.doc)

  •   Podmínky pro přidělení podporovaného bytu v BD

  •   Domovní řád Bytového domu Hřebeč (platný od 6.4.2016)

  •   Půdorys bytu

  Oznámení změny počtu osob v bytě

  Žádost o prodloužení smlouvy na byt

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

 zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

  Souhlas se zpracováním osobních údajů - poskytnutí tel. čísla (.doc)

  Souhlas se zpracováním osobních údajů - poskytnutí tel. čísla (.pdf)

  •   Informace k poskytnutí  tel. čísla

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (.doc)

  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (.pdf)

zde ke stažení

zde ke stažení

  Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (.doc)

  Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (.pdf)

  Plná moc k zastupování ve správním řízení o zrušení TP

  Žádost o poskytnutí údajů o trvale hlášených osobách v objektu

  • Informace k žádosti o trvale hlášených osobách

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

  Dohoda o změně nájemce hrobového místa

  Změna adresy nájemce hrobového místa

  Žádost o zrušení hrobového místa

  Oznámení o uložení do hrobu

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

  Přiznání k místnímu poplatku ze psů

  Žádost o vyřazení psa z evidence

zde ke stažení

zde ke stažení

  Registrační formulář - směsný komunální odpad (.pdf) 

  Registrační formulář - směsný komunální odpad  (.docx)

zde ke stažení

zde ke stažení

  Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (.docx)

  Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství (.pdf)

zde ke stažení (61 kB)

zde ke stažení (200.31 kB)

  Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  •   Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací

zde ke stažení

zde ke stažení

  Hlášení o trvalém stanovišti včelstev

zde ke stažení