Obsah

Obecní knihovna Hřebeč       

 

Knihovna obce Hřebeč je neprofesionální knihovnou, jejímž účelem je poskytování knihovnických, informačních a vzdělávacích služeb pro všechny občany.

Knihovna je zapsána v evidenci Ministerstva kultury České republiky pod číslem 5637/2003.

Zřizovatelem knihovny je Obec Hřebeč.

Obecní knihovna ve Hřebči je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí, dále využívá regionálních služeb Středočeské vědecké knihovny v Kladně .

V nabídce jsou knihy pro děti a mládež, literatura pro dospělé i  literatura naučná. Pro doplnění nabídky knih z vlastního knižního fondu využívá 2x ročně výměnný fond souborů knih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Kromě půjčování knih nebo časopisů nabízí knihovna i bezplatný přístup veřejnosti na internet.

 

Adresa: Kladenská 1, 273 45 Hřebeč (Dům služeb)
Knihovnice: Jitka Pokorná
Telefon: 777 355 229
Výpůjční hodiny: pondělí  16.00 - 18.00 hod.
  čtvrtek   16.00 - 18.00 hod.
Web: www.knihovna-hrebec.webnode.cz
Dokumenty: Knihovní řád
  Smlouva o poskytování odborné pomoci knihovnám

 

 

 

Na Vaši návštěvu v knihovně se moc těšíme!!! 

obrázek