Obsah

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

V sobotu 30. dubna se v naší obci konalo pálení čarodějnic. Sraz čarodějnic a čarodějů všech věkových kategorií se uskutečnil na náměstí u obecního úřadu v 17 hodin. Ještě před tím, než se průvod přesunul k přehradě, proběhlo na náměstí stavění máje, které organizovala restaurace KD.

Poté se za doprovodu maminek, tatínků, babiček a dědečků průvod přesunul k přehradě, kde již byla připravena
hranice pro čarodějnici. Pro děti zde bylo připraveno pár tematických her. Nechybělo ani opékání buřtíků.
Zapálila se hranice a čarodějnici jsme upálili.

Za velikou pomoc při přípravách, zejména  při stavění hranice, přípravě ohníčků a v neposlední řadě i za již tradiční obstarání občerstvení, patří veliké DĚKUJI našim místním rybářům.  Poděkování patří i našim hasičům, kteří nám dohlíželi na bezpečnost u ohně. Dále děkuji všem, kteří mi při akci pomáhali a p. Danielu Vojtíškovi za poskytnuté fotografie.

Tak zase příští rok :)

 

Kateřina Zárubová
Kulturní komise