Obsah

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

Ve středu 30. dubna se v naší obci konalo pálení čarodějnic. Zatím nepíšu tradiční, protože bylo první :)
Sraz čarodějnic a čarodějů všech věkových kategorií se uskutečnil u obecního úřadu v 17 hodin.
Za doprovodu maminek, tatínků, babiček a dědečků se průvod přesunul k přehradě, kde byla připravena
hranice pro čarodějnici Filoménu. Pro děti zde bylo připraveno pár her, buřtíky a limonáda.
Po devatenácté hodině nám hasiči zapálili hranici a my si tu naší čarodějnici upálili.

O občerstvení se postaral místní svaz rybářů, za což jim patří velký dík. Velký dík patří i „našim“ hasičům,
kteří nám dohlíželi na bezpečnost u ohně. Dále děkuji všem, kteří mi při akci pomáhali.

Věřím, že příští rok se opět sejdeme v tak hojném počtu :)

Kateřina Zárubová